<strona główna>

 22. 06. 2011r.

Pożegnanie uczniów klas III

 Absolwenci rozpoczęli dzień udziałem w uroczystej Mszy Świętej. Następnie w gimnazjum odbyła się akademia, w czasie której uczniowie klas trzecich otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, a wyróżniający się w nauce i sporcie -  zostali nagrodzeni.

Po przemówieniach Wicewójta Gminy Krokowa, p. Jarosława Białka, Przewodniczącego Rady Rodziców, p. Romana Kościelniaka,  oraz Dyrektora Gimnazjum, p. Marii Wiśniewskiej, nagrodzono wybitnie uzdolnionych gimnazjalistów. Otrzymali oni:

*      nagrody wójta – za udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i pracę na rzecz szkoły i środowiska;

*      nagrody za pracę w samorządzie uczniowskim;

*      nagrody za reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;

*      nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Po części oficjalnej absolwenci wysłuchali programu słowno – muzycznego przygotowanego przez młodszych kolegów i odebrali ufundowane przez nich pamiątki. Następnie sami w niezwykle wzruszający i zabawny sposób pożegnali się ze szkołą i podziękowali gronu pedagogicznemu.