<strona główna>

Także i w tym roku 21 uczniów i uczennic wyjechało do partnerskiej gminy Schweich w ramach międzynarodowego programu wymiany uczniowskiej, który był realizowany w dniach od 26 maja do 2 czerwca na terenie Niemiec. Dzień wyjazdu był oczekiwany z ogromną niecierpliwością. Zadzierzgnięte we wrześniu ubiegłego roku przyjaźnie i znajomości dość szybko zostały odnowione z chwilą przyjazdu do Schweich. Strona niemiecka przygotowała jak zwykle atrakcyjny program. Polsko-niemiecka grupa zwiedzała wspólnie zamek w Eltz, poznawała historię Trewiru – najstarszego niemieckiego miasta, pływała statkiem po Renie i Mozeli i spacerowała po starówce Koblencji. Uczniowie złożyli także wiązankę kwiatów na grobie Albrechta Grafa von Krockowa w Föhren. To dzięki jego inicjatywie zawiązane zostało partnerstwo pomiędzy szkołami w Krokowej i Schweich. Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele – p. Maria Wiśniewska, p. Anna Adamonis i p. Krzysztof Lipowski. Uczniowska wymiana była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Gminy w Krokowej i Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży w Warszawie. Obu sponsorem niniejszym bardzo dziękujemy.

Krótki film dokumentujący program wymiany obejrzeć można na stronie www.bigos.krokowa.pl lub w zakładce „bigos.pl” z prawej strony na dole.

K. L

.