<strona główna>

Wychowanie przez Czytanie
 


 


film

W listopadzie uczniowie naszej szkoły pod opieką pani psycholog szkolnej A. Kwidzińskiej oraz bibliotekarki p. P. Szczerby wzięli udział w programie edukacyjnym „Wychowanie przez Czytanie”. Cele programu to: wprowadzenie uczniów w świat uniwersalnych wartości moralnych, propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży oraz umacnianie roli literatury jako kompasu moralnego i źródła inspiracji przy podejmowaniu życiowych decyzji. Podczas realizacji programu uczniowie wysłuchali opowiadań z dwóch tomów opowiadań polskich autorów pt. „Gorzka czekolada” oraz uczestniczyli w warsztatach poświęconych wartościom. Podsumowaniem programu jest prezentacja filmowa na temat wybranej wartości. Dziękujemy naszym uczniom za aktywny udział w zajęciach.

Aleksandra Kwidzińska
Patrycja Szczerba