<strona główna>

Czwarta Rocznica Nadania Gimnazjum w Krokowej imienia Jana Pawła II

Piątek – 23 maja 2014r. był dla naszej szkolnej społeczności wyjątkowo uroczysty. O godzinie 8 15 uczniowie i nauczyciele zebrali się na placu przed gimnazjum. Tam zgodnie z ceremoniałem szkoły po wystąpieniu Pocztu Sztandarowego i Pocztu Flagowego odśpiewano Hymn Państwowy. Następnie w uroczystym pochodzie wszyscy udali się do kościoła. Eucharystia poświęcona była: kanonizacji Jana Pawła II, 94 rocznicy urodzin Karola Wojtyły i czwartej rocznicy nadania szkole imienia Jana Pawła II. Po mszy świętej reprezentacje klas, harcerzy, Samorządu Uczniowskiego zapaliły znicze na Barce na Skwerze Jana Pawła II w Krokowej. W kolejnej części uroczystości odśpiewano Hymn Szkoły i złożono kwiaty pod Tablicą Patrona.

Część oficjalną zakończył program artystyczny przygotowany pod kierunkiem p. Jadwigi Łowejko i p. Szymona Kamińskiego pod tytułem " A imię Twe już święte”. Z programem tym młodzież gimnazjum wystąpiła 18 maja 2014 r. w krokowskim kościele i zyskała  uznanie lokalnej społeczności.

W części nieoficjalnej uroczystości Święta Szkoły uczniowie klas pierwszych i drugichprezentowali państwa, które odwiedził Jan Paweł II, a uczniowie klas trzecich przedstawiali wybrane fragmenty z życia Patrona w formie prezentacji multimedialnych.

Realizacje zadań konkursowych oceniały komisje powołane przez dyrekcję szkoły. Wyniki opracowane przez p. wicedyrektor Anitę Budzisz Zelewską wyglądają następująco:

Konkurs

 „Podróże apostolskie Jana Pawła II

– atrakcje państw”

Komisja w składzie:

1.      p. H. Członka

2.      p. G. Zaczek

3.      p. A. Kwidzińska

przyznała:

                             klasa 2b (Francja)

                              klasa 2d (Belgia)      

 

Konkurs na prezentację multimedialną

o postaci Jana Pawła II w  programie

Microsoft PowerPoint

Komisja w składzie:

1.      ks. B.Bareja

2.      p. M.Styn

przyznała:

I miejsce – klasa 3a- „Od Lolka bramkarza do Jana Pawła II”

 

Gratulujemy!                   

Dziękujemy pozostałym uczniom za zaangażowanie w realizację zadań konkursowych.

Główna nagroda dla klasy 1a i 3a – sfinansowanie przejazdu do kina

Gospodarzy tych klas prosimy o kontakt z opiekunami SU

            Ten pełen wrażeń dzień zakończony został rozgrywkami sportowymi.