<strona główna>


                                                                            

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”, ma na celu popularyzację przepisów, zasad ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Organizatorem turnieju jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

 Pierwsze eliminacje przeprowadzane są w szkole. Następnie wyłaniani są najlepsi uczniowie na szczeblu gminnym. Kolejne etapy to: powiatowy, wojewódzki i ogólnopolski.

20 marca 2018r. o godzinie 10.00 w Domu Kultury w Sławoszynie odbyły się eliminacje gminne OTWP.  Z naszej szkoły wzięli w nich udział następujący uczniowie:

1.     Konrad Minga (3c GIM)

2.      Błażej Roeske (3d GIM)

3.      Adrian Rohda (3d GIM)

4.     Maciej Wrosz (4a SP)

5.     Agata Białk ( 5a SP)

6.     Jan Ciskowski (5a SP)

7.     Oliwia Glembin (5a SP)

8.     Adam Jeka (5a SP)

9.     Beniamin Liss (5a SP)

10. Tomasz Skwiercz (5a SP)

11. Kacper Ewaldt (5b SP)

12. Krzysztof Ruszewski (5b SP)

Do etapu powiatowego zakwalifikował się Jan Ciskowski oraz Beniamin Liss z klasy 5a.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia na eliminacjach powiatowych,
które już 5 kwietnia 2018r.

 K.Zaczek
 K. Kuptz