<strona główna>

Szanowni Państwo.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, wyrażającą się m. in. zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach, trzeba rozważyć wszystkie aspekty organizacyjne dotyczące rekrutacji do publicznych placówek wychowania przedszkolnego i publicznych szkół podstawowych. W szkołach i placówkach odbywa się ona zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ prowadzący.

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19 wskazane jest, tam gdzie jest to możliwe, korzystanie tylko z rekrutacji elektronicznej, o której mowa w art. 130 ust.7 ustawy Prawo oświatowe.

W sytuacji, gdy w szkole przeprowadzana jest rekrutacja w sposób tradycyjny (papierowy), mają Państwo możliwość wykorzystania do tego celu wyznaczoną skrzynkę mailową szkoły: sekretariat.spk@vp.pl. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej. Takie rozwiązanie pozwoli z jednej strony na uniknięcie przez rodziców dziecka wychodzenia z domu w celu dostarczenia dokumentów, z drugiej zaś nie będzie wymagało kontaktu z pracownikami przedszkola/szkoły.

 

Dokumenty znajdują się w na stronie głównej w zakładce REKRUTACJA

 

Z poważaniem Dyrektor Szkoły : Jacek Perłak