<strona główna>     <http://www.operon.pl/peg/wyniki>

Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem

W grudniu w gimnazjum przeprowadzono próbny egzamin gimnazjalny zorganizowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON i „ Gazetę  Wyborczą”. Około 70% szkół z całej Polski wzięło udział w tym przedsięwzięciu. Ponad 280 tysięcy gimnazjalistów sprawdzało swoją wiedzę z przedmiotów humanistycznych, matematyczno –przyrodniczych oraz języka obcego.

Na podstawie danych przekazanych do analizy przez szkołę:

*    określono średnie wyniki uczniów na tle województwa i całego kraju;

*    wskazano poziom wykonania zadań będący odzwierciedleniem umiejętności uczniów;

*    porównano osiągnięcia uczniów poszczególnych klas.

Tak opracowane wyniki stanowią dla gimnazjalistów, rodziców, nauczycieli istotną pomoc i wskazówkę
w przygotowaniu do Egzaminu Gimnazjalnego uczniów klas trzecich. Ich analiza pozwala dokładnie diagnozować osiągnięcia młodzieży oraz odpowiednio wcześnie daje możliwość podejmowania właściwych działań zmierzających do podnoszenia jakości pracy szkoły.