<strona główna>

Spotkanie młodzieży z przedstawicielem policji

 

Dnia 21 listopada 2013 roku gościem szkoły był przedstawiciel policji. Podczas godzinnego spotkania gimnazjaliści wysłuchali prelekcji związanej z zachowaniem podstawowych norm społecznych oraz stosowaniem zasad potrzebnych do bezpiecznego poruszania się i funkcjonowania we współczesnym świecie. Informacje przekazane przez policjanta dotyczyły:

*   odpowiedniego zgodnego z prawem zachowania,

*   bezpiecznego spędzania wolnego czasu,

*   bezpiecznego korzystania z Internetu,

*   niebezpieczeństw związanych ze stosowaniem różnego typu używek,

*   praw i obowiązków dziecka, człowieka,

*   odpowiedzialności karnej nieletnich,