<strona główna>

 

PASOWANIE NA CZYTELNIKÓW

UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

 

Uroczystość Pasowania odbyła się w bibliotece szkolnej w dniach : 8, 9 i 10 stycznia bieżącego roku.

Podczas jej trwania, najmłodsi uczniowie szkoły :

- poznali ilustrowaną historię rycerskiego zwyczaju pasowania;

- poddani zostali pięciu próbom wymagającym myślenia i działania;

- złożyli uroczyste przyrzeczenie;

- włączeni zostali do grona czytelników;

- wypożyczyli z biblioteki swoją pierwszą książkę.

 

B. Rz.