<powrót do strony głównej>

W piątek, 15 stycznia 2010 roku o godzinie 1400 przewodniczący Rady Gminy Krokowa - pan Marek Tylicki, w obecności przewodniczącej Komisji Oświaty - pani Wandy Skibickiej, odebrał wymaganą przepisami prawa dokumentację, a w tym: wspólny wniosek statutowych organów szkoły, w sprawie podjęcia uchwały o nadaniu Gimnazjum w Krokowej imienia Jana Pawła II, które ma się dokonać 21 maja 2010 roku.

Statutowe organy Gimnazjum w Krokowej reprezentowane były przez:
a) przewodniczacą Samorządu Uczniowskiego - Dorotę Dettlaff z klasy 3a,
b) przewodniczącą Rady Rodziców - Marię Okoń,
c) przewodniczacą Rady Pedagogicznej, dyrektora szkoły - Marię Wiśniewską.