<strona główna>

Ze względu na niebezpieczeństwo zarażenia COVID-19 (koronawirusem )
od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. włącznie
zastają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w:
Szkołach Podstawowych, Przedszkolach oraz Zespole Żłobków
na terenie Gminy Krokowa.

Zgodnie z deklaracją Ministra Edukacji Narodowej
w czwartek i piątek (12-13.03.2020 r.)
w oddziałach przedszkolnych i klasach szkoły podstawowej organizowane będą zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie są w stanie w tak krótkim czasie zorganizować opieki.

Dowozy i odwozy uczniów w dniach 12-13.03.2020 r. odbywać się będą planowo.

 

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

Rozdział 2 art. 4 pkt. 1 w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni  ( dzieci do 8 roku życia )

 

Dyrektor Szkoły

Jacek Perłak