<strona główna>

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”, którego organizatorem jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, ma na celu popularyzację przepisów, zasad ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Pierwszy sprawdzian przeprowadza się w szkole. Następnie wyłaniani są najlepsi uczniowie na szczeblu gminnym. Kolejne etapy to: powiatowy, wojewódzki i ogólnopolski.

18 marca 2015 r. o godzinie 10.00 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlikowie odbyły się eliminacje gminne OTWP. Uczennica naszej szkoły Kinga Kielińska z klasy 3e zajęła I miejsce, Maciej Kuptz uczeń klasy 3a II miejsce (reprezentując Młodzieżową Drużynę Pożarniczą przy OSP w Krokowej), a Agnieszka Budnik z klasy 3c III miejsce (reprezentując Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krokowej).

W/w uczniowie zakwalifikowali się do etapu powiatowego, który odbędzie się 27 marca w Jastarni. Uczestnikom życzymy dalszych sukcesów.

 

K. Zaczek

.