<strona główna>

Gimnazjum nr 2 w Chojnicach po raz kolejny zaprosiło nas  do udziału w VI Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Plastycznym „Ludzkości Dzieje Malowane”.

Celem Konkursu było popularyzowanie historii powszechnej i historii Polski za pomocą malowideł, rozwijanie edukacji historycznej zespolonej z innymi sztukami – malarstwem, wykazanie naturalnych i oczywistych połączeń historii ze sztukami pięknymi, gdyż dzieje narodów nie żyją w oderwaniu od sztuki, kształcenie umiejętności analizowania i wartościowania dzieł plastycznych niezbędnych w kształceniu historycznym, budowanie przez uczniów własnego systemu wartości dzieł artystycznych, wskazywanie przez nauczyciela wartości uznanych za istotne, wartościowe i godne akceptacji.

Jest to jeden z nielicznych konkursów o treściach historycznych, w którym biorą udział zarówno uczniowie o uzdolnieniach plastycznych i zainteresowaniach historycznych, jak i uczniowie mający trudności z historią jako przedmiotem nauczania. Poprzez wypowiedź w formie pracy plastycznej wielu uczniów przełamuje niechęć do historii i zaczyna się nią interesować, co ma przełożenie na osiąganie lepszych wyników z tego przedmiotu.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać jedną, własną pracę plastyczną w oparciu o wybrane przez siebie dzieło malarskie, graficzne, obiekt architektoniczny, rzeźbę lub inne dzieło o tematyce historycznej.

28 kwietnia w Gimnazjum nr 2 w Chojnicach odbyło się podsumowanie konkursu, podczas którego Julii Grucza,  uczennicy klasy IIb wręczono nagrodę za zajęcie I miejsca. Julia wykonała swoją pracę pod kierunkiem nauczycielki plastyki pani Marii Schmidt.

W zmaganiach uczestniczyły szkoły gimnazjalne  województwa pomorskiego. Nadesłano 91 prac. Prace uczestników oceniało jury, powołane przez organizatorów, według kryteriów: zgodności pracy z epoką historyczną i wybranym dziełem artystycznym, pomysłowości, estetyki.

Naszej laureatce serdecznie gratulujemy!

M. S.

.