<strona główna>

 

Słowa i muzyka: Jacek Stańczak

HYMN

GIMNAZJUM  IM.  JANA  PAWŁA  II 

W  KROKOWEJ

 

Przyszedł na świat jak każdy z nas,

aby cieszyć się, kochać i śmiać.

Mówił nam, co dobre, a co złe.

Pielgrzyma duch dał siły mu

podróżować z bagażem swych słów

aby świat na lepsze zmienił się.

 

Dałeś nam siłę i dałeś wiarę,

dałeś nam sens istnienia,

nowe wartości Twym hojnym darem

pozwolą świat na lepsze zmieniać.

 

Dałeś nam siłę i dałeś wiarę,

dałeś nam sens istnienia,

hołd Tobie tutaj teraz składamy

          Imieniem swym tę szkołę wspieraj.