<strona główna>

   Od 10 października 2012 r. do 22 października  2012 r.  w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krokowej prowadzona będzie EWALUACJA ZEWNĘTRZNA. W wyniku badań i rozmów z możliwymi podmiotami  związanymi z naszym gimnazjum: nauczycielami, uczniami, pracownikami niepedagogicznymi, rodzicami, przedstawicielami organu prowadzącego i  podmiotów wspierających - sporządzony zostanie   RAPORT, który  stanowił będzie  ważne źródło informacji o szkole. Ma służyć jej rozwojowi, ma pokazać,  w czym szkoła jest już dobra, wskazać te obszary, w których szkoła osiąga sukcesy, ale ma także wskazać te elementy, które wymagają poprawy, na które Ty i nauczyciele powinniście zwrócić większą uwagę.