<strona główna>

Dzień Papieski

Wolontariusze SKW i harcerze  zaangażowali się  (14.10.2018r.) w zbiórkę pieniędzy na rzecz stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Kwestujący uzbierali łącznie1891,22zł. Pieniądze zostały przekazane na stypendia dla zdolnej, ale ubogiej młodzieży.

Opiekunowie SKW: M. Schmidt, H. Goyke, ks. B. Bareja CR, T. Hochszulc