<strona główna>

Dzień Dziecka

Przedsmaki indiańskiego i kowbojskiego klimatu – to hasło przyświecało wszystkim zabawom i konkurencjom zorganizowanym w Szkole Podstawowej
w Krokowej z okazji Dnia Dziecka. Rada Rodziców zaprosiła naszych podopiecznych na pyszną watę cukrową, Krokowskie Centrum Kultury ufundowało słodki poczęstunek, a dyrekcja, nauczyciele i wychowawcy wspólnie z koordynatorami: p. Katarzyną  Korthals, Jadwigą Machalską i Adamem Centkowskim czuwali nad prawidłowym przebiegiem zawodów.

Zwycięzcom gratulujemy.

dziękujemy za piękną, sportową rywalizację, a Wszystkim Uczniom życzymy miłego świętowania.

BMK