<strona główna>

 

"Im więcej naród jest oświecony, tym wyżej ceni tych, którzy mu światło przynoszą." - tymi słowami rozpoczęły się dzisiaj uroczyste obchody jednego z ważniejszych dni w szkole - Dnia Edukacji Narodowej.

Podczas części oficjalnej, którą tradycyjnie otworzył poczet sztandarowy i odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, pan dyrektor przekazał gronu pedagogicznemu życzenia płynące od przedstawicieli władz państwowych i lokalnych. Głos zabrał również przewodniczący Rady Gminy, pan Marek Krzebietke, który osobiście podziękował nauczycielom za trud ich pracy. Wyróżniono również nagrodami dyrektora nauczycieli, których praca w poprzednim roku szkolnym miała szczególne znaczenie dla szkoły.

Przedstawienie, które przygotowali uczniowie klas I- III wywołało na twarzach zgromadzonych wiele uśmiechów. Nauczyciele wysłuchali recytowanych wierszyków i śpiewanych piosenek. Gwoździem programu było przedstawienie "Pani na opak", które pokazało w zabawny sposób, jak mogłaby wyglądać szkoła, gdyby nauczyciele... wystawiali jedynki za odrobienie zadania domowego!

Całe grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi szkoły dziękują za wszystkie życzenia oraz przygotowanie przez uczniów i ich wychowawców cudownej części artystycznej.