<strona główna>

 

 

 

 

Światowy Dzień Walki z AIDS  

1. grudnia ogłoszono Światowym Dniem Walki z AIDS. AIDS jest jedną z chorób występujących masowo na świecie. Nie ma obecnie obszarów wolnych od zakażeń wirusem HIV bądź choroby AIDS. Skala problemu jest ogromna. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, nie wszyscy wiedzą w jaki sposób może dojść do zakażenia i jakie konsekwencje niosą za sobą pewne zachowania. Światowy Dzień Walki z AIDS jest właśnie po to, by wiedzę na ten temat poszerzyć.

Gimnazjaliści z Krokowej mogli również zapoznać się z tą problematyką dzięki uprzejmości  p. Wojciecha Targowskiego. Tego typu spotkania wpisały się w tradycję szkoły. Wykład miał na celu propagowanie wiedzy na temat HIV/AIDS oraz wpajanie zasad związanych z odpowiedzialnością za własne zdrowie i życie. Podczas tego spotkania gimnazjaliści uzyskali szereg informacji na temat wirusa HIV, możliwych sposobów zakażenia się, testów, które pomagają w wykrywaniu wirusa oraz dostępnych form leczenia.