<strona główna>

09.     10. 2011r.

 XI Dzień Papieski

    W tym roku  podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski zatwierdzono hasło  XI Dnia Papieskiego, które brzmi: „ Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy”. Ten dzień rozpoczął w całym kraju tygodniowe podziękowanie Bogu za beatyfikację Papieża Polaka, które ma upłynąć pod znakiem dziękczynienia oraz modlitw o kanonizację Jana Pawła II.
   
W odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego do solidarności z ubogimi jest organizowana tego dnia publiczna zbiórka pieniędzy. Pod hasłem „ Dzielmy się  miłością” corocznie blisko 100 tysięcy wolontariuszy bierze udział w tym przedsięwzięciu.
   Wśród nich od lat  są harcerze z 44 DSH „ Optymiści”. W tym roku zbierali oni datki po każdej mszy świętej. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Stypendia przyznawane są najbardziej uzdolnionym gimnazjalistom i licealistom pochodzącym z małych miejscowości.  

Tegoroczna kwota zebrana przez młodzież gimnazjalną wynosi

1350, 20 zł.