Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

W czym pomoże asystent ?

  • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
  • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • w załatwianiu spraw urzędowych,
  • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • `w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności

https://duw.pl/download/1/38140/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021-1607011377.pdf

Dodatkowe założenie:

minimum 70% uczestników Programu mają stanowić osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej

Poniedziałek   7.30-15.30
Wtorek            7.30-15.30
Środa               7.30-15.30
Czwartek         7.30-17.00
Piątek              7.30-14.00

pod numerami:

58/6754135 – Starszy pracownik socjalny Pani Angelika Hallmann

58/6754135 – Starszy pracownik socjalny Pani Danuta Szwarc

58/6754135 – Pracownik socjalny Pani Małgorzata Królikowska

58/6754137 – Starszy pracownik socjalny Pani Brygida Mruk

58/6754137 – Starszy specjalista pracy socjalnej Pani Kamila Jezierska

58/6754137 – Starszy pracownik socjalny Pani Monika Wiśnios

Program „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2021

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021.  skierowany jest do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad :

a/dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

b/osobami o znacznym stopniu niepełnoprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków . Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2021 r.

Gmina przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin, którzy sprawują opiekę lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnoprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym , która :

a/ ma niepełnosprawność sprzężoną /złożoną,
b/ wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
c/ stale przebywa w domu tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno – wychowawczego czy internatu

http://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-Opieka-wytchnieniowa—edycja-2021-1607013027.pdf

Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej :

Poniedziałek   7.30-15.30
Wtorek            7.30-15.30
Środa               7.30-15.30
Czwartek         7.30-17.00
Piątek              7.30-14.00

pod numerami:

58/6754135 – Starszy pracownik socjalny Pani Angelika Hallmann

58/6754135 – Starszy pracownik socjalny Pani Danuta Szwarc

58/6754135 – Pracownik socjalny Pani Małgorzata Królikowska

58/6754137 – Starszy pracownik socjalny Pani Brygida Mruk

58/6754137 – Starszy specjalista pracy socjalnej Pani Kamila Jezierska

58/6754137 – Starszy pracownik socjalny Pani Monika Wiśnios

INFORMACJA o wynikach naboru na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (10 godzin miesięcznie)


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi została wybrana Pani Lucyna Roeske zam. Werblinia

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Komisja uznała, że Pani Lucyna Roeske zam. Werblinia posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500 PLUS)

Od 1 lutego  2021 roku drogą elektroniczną, czyli przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022, natomiast drogą tradycyjną, czyli osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krokowej lub za pośrednictwem poczty, będzie możliwe od 1 kwietnia br.

Od 1 lipca 2019 r. Program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.

Wniosek złożony w okresie od 1 do 31 maja danego roku oznacza, że świadczenia za czerwiec i lipiec zostaną wypłacone nie później niż do 31 lipca tego roku.

Z kolei wniosek złożony od 1 do 30 czerwca to wypłata przyznanego świadczenia za miesiące czerwiec, lipiec i sierpień maksymalnie do 31 sierpnia tego roku.

Złożenie wniosku później, czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

Prawo do świadczenia wychowawczego od 2021 roku będzie ustalone od 1 czerwca  do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

INFORMACJE NA TEMAT ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z KORONAWIRUSEM
Od 13.10.2020r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest częściowo zamknięty dla interesantów.
oooo
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup