Gospodarka Odpadami

 1. PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
 2. MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KROKOWA
 3. PŁATNOŚCI
  a) Sposób płatności
  b] stawka
 4. DEKLARACJE
 5. INFORMACJE PRAWNE
 6. UCHWAŁY
 7. PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
 8. SELEKTYWNA ZBIÓRKA
 9. ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
 10. POZIOM RECYKLINGU
 11. REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
  a) Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR
  b) Wniosek o wpis
 12. OPRÓŻNIANIE I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
 13. ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE I PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
 14. INFORMACJE I OGŁOSZENIA

 

rec2012

Od 1 lipca 2013 roku Gmina przejmuje obowiązek wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych tj. mieszkańców gminy, właścicieli działek letniskowych oraz osób prowadzących wynajem pokoi.

kosze2012
Informacje na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o obowiązujących aktach prawnych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Środowiska

http://naszesmieci.mos.gov.pl

 • Adres Urzędu Gminy

  Urząd Gminy w Krokowej
  ul. Żarnowiecka 29
  84-110 Krokowa
 • Czas Pracy Urzędu

  Poniedziałek 7:30 - 15:30
  Wtorek 7:30 - 15:30
  Środa 7:30 - 15:30
  Czwartek 7:30 - 17:00
  Piątek 7:30 - 14:00
 • Kontakt

  tel. (0-58) 675 41 00
  fax. (0-58) 675 41 01
  email: urzad@krokowa.pl