Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Korkowa w Warszawie i Świerku

 

W dniach od 17-19 lutego 2016r. strażacy z terenu Gminy Krokowa uczestniczyli w wizycie studyjnej i zajęciach dydaktyczno- szkoleniowych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, a także zwiedzali Warszawę. Część szkoleniową wyjazdu zorganizowała Spółka PGE EJ 1, we współpracy z Gminą Krokowa.
Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Korkowa skupiają liczbę ok 400 druhów i działają w 9 jednostkach z których 5 jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
wycieczka_do_warszawy_199_medium
wycieczka_do_warszawy_236_medium
wycieczka_do_warszawy_281_medium
wycieczka_do_warszawy_305_medium
Perspektywa budowy elektrowni jądrowej na terenach objętych badaniami środowiskowo-lokalizacyjnymi obliguje służby ratownicze do głębszego zapoznania się z wiedzą oraz sprzętem dla pełnienia statutowych obowiązków wyznaczonych OSP. Jako pierwsze zadnie, po bieżącej lekturze dostępnych materiałów związanych z projektem był wyjazd i szkolenie w Narodowym Centrum Badań Jądrowych.

 

 

17.02.2016r. wyruszyliśmy z Krokowej do Warszawy. Pierwszym punktem programu był Pałac Kultury i Nauki, gdzie strażacy oglądali przede wszystkim dział techniczny obsługujący budynek (systemy bezpieczeństwa p-poż. ,wentylacji, grzewcze i piony wodno-kanalizacyjne).
Następnie wspólnie odbyliśmy spacer Traktem Królewskim do Muzeum Marii Skłodowskiej -Curie, podziwiając iluminacje stolicy i obiekty zabytkowe położone na trasie.

 

Dzień kolejny był dniem edukacji dotyczącej energetyki jądrowej oraz promieniowania jonizującego. Strażacy odwiedzili Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku (ok. 30 km od Warszawy) gdzie znajduje się jedyny w Polsce reaktor badawczy MARIA, który działa od 1974 roku. Na miejscu dowiedzieli o zasadach działania reaktora i do czego jest wykorzystywany. Okazuje się, że produkuje m.in. radiofarmaceutyki oraz urządzenia dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym medycyny. Narodowe Centrum Badań Jądrowych tworzy także infrastrukturę informatyczną i laboratoryjną niezbędną dla wsparcia eksperckiego programu budowy energetyki jądrowej w Polsce.

 

Oprócz ekspertów z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, strażaków z Krokowej szkolili przedstawiciele OSP Otwock-Jabłonna oraz służb zabezpieczających NCBJ. Liczne pytania uczestników wizyty studyjnej dotyczyły czasu dojazdu straży, procedur działania oraz skuteczności działań. Wszystko omówiono na przykładach z bieżącej pracy w NBCJ. Na zakończenie bardzo interesujących zajęć wypełniliśmy test sprawdzający naszą wiedzę, a każdy uczestnik szkolenia otrzymał certyfikat.
Późnym popołudnie wszyscy zwiedzali Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie przewodnik podkreślał wagę strażaków w organizacji działań w terenie. Na terenie Gminy Krokowa znajduje się obelisk upamiętniający żołnierzy AK – Gryf Pomorski oraz groby osób, które zginęły w Powstaniu.

 

Trzeciego dnia, zwiedziliśmy Parlament, a następnie udaliśmy się do Szkoły Głównej Pożarnictwa na Żoliborzu. To miejsce uskrzydliło druhów. Sprzęt, umiejętności kadetów i ich opiekunów budziły podziw i uznanie. Trzy godziny trwały wymiany uwag i myśli miedzy gośćmi, a gospodarzami obiektu.

 

Był to ostatni punkt programu, wracaliśmy pełni wrażeń, wiedzy i pytań.
Realizowane przez PGE EJ 1 działania edukacyjno-informacyjne dotyczące energetyki jądrowej koncentrują się przede wszystkim na dwóch potencjalnych lokalizacjach pierwszej elektrowni jądrowej, w których prowadzone będą badania lokalizacyjne i środowiskowe. Są to lokalizacja „Lubiatowo-Kopalino” w gminie Choczewo, oraz lokalizacja „Żarnowiec”, w gminach Krokowa i Gniewino. Celem realizowanych działań jest edukowanie, i bieżące informowanie mieszkańców gmin Choczewo, Krokowa i Gniewino na temat energetyki jądrowej i projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

 

 

Więcej informacji na temat Narodowego Centrum Badań Jądrowych można znaleźć na stronie www.ncbj.gov.pl
Na temat PGE EJ 1 i prowadzonego projektu inwestycyjnego budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na stronach:

 

www.pgeej1.pl oraz www.swiadomieoatomie.pl

 

 • Adres Urzędu Gminy

  Urząd Gminy w Krokowej
  ul. Żarnowiecka 29
  84-110 Krokowa
 • Czas Pracy Urzędu

  Poniedziałek 7:30 - 15:30
  Wtorek 7:30 - 15:30
  Środa 7:30 - 15:30
  Czwartek 7:30 - 17:00
  Piątek 7:30 - 14:00
 • Kontakt

  tel. (0-58) 675 41 00
  fax. (0-58) 675 41 01
  email: urzad@krokowa.pl