BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI ŻARNOWIEC

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI ŻARNOWIEC

KOSZT KWALIFIKOWANY ZADANIA WFOŚ w GDAŃSKU

12.520.500,65  zł

DOFINASOWANIE WFOŚ w GDAŃSKU W FORMIE POŻYCZKI

3.000.000,00 zł

W RAMACH ZADANIA „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI ŻARNOWIEC” PRZY WSPÓŁFINASOWANIU WFOŚiGW W GDAŃSKU UDAŁO SIĘ OSIĄGNĄĆ ZAKŁADANY EFEKT EKOLOGICZNY:

WYKONALIŚMY 373 SZT. NOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ

OKOŁO 1268 OSÓB KORZYSTA Z NOWEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

WYBUDOWALIŚMY :

53,977 MB KANALIZACJI SANITARNEJ

19 PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

10 PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWYCH

373 SZT. POTENCJALNIE GROŹNYCH ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ZOSTAŁO WYŁĄCZONYCH Z EKSPLOATACJI

 

wfosigw_

www.wfosigw.gda.pl

Korzystamy z dofinansowania

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 • Adres Urzędu Gminy

  Urząd Gminy w Krokowej
  ul. Żarnowiecka 29
  84-110 Krokowa
 • Czas Pracy Urzędu

  Poniedziałek 7:30 - 15:30
  Wtorek 7:30 - 15:30
  Środa 7:30 - 15:30
  Czwartek 7:30 - 17:00
  Piątek 7:30 - 14:00
 • Kontakt

  tel. (0-58) 675 41 00
  fax. (0-58) 675 41 01
  email: urzad@krokowa.pl