Wolontariat dla zabytków kaszubskiej Nordy ‘2017

 

Kaszubska Norda to północna część Kaszub. Na tym terenie charakterystycznymi obiektami są murowane z czerwonej cegły w okresie od 3 ćw. XIX w .do 1 poł. XX w. domy mieszkalne. Zazwyczaj to domy wiejskie, albo w małych miasteczkach. Parterowe, z podpiwniczeniem, wysokim poddaszem, niekiedy częściowo zagospodarowaną facjatą. Kryte dachówką ceramiczną lub papą. Fronton domu z wejściem flankowanym oknami, często wieńczy naczółek nad facjatą. Często z interesującym detalem stolarki okiennej. Tzw. „dom pomorski” był następcą starego typu chaty szachulcowej i domków rybackich. Do k. XX w. licznie występujący na Kaszubach, nadawał regionowi charakterystyczny obraz określający przynależność terenu do Pomorza. W ostatnich 2 dziesięcioleciach jest silnie „modernizowany” poprzez zmianę kształtu i wymiarów okien, drzwi i oklejanie elewacji styropianem oraz zakładanie tynków mineralnych, albo bywa całkowicie dewastowany i rozbierany. Na terenie powiatu puckiego z kilkuset obiektów pozostało obecnie 50-100 zabytków, które przy wsparciu służb konserwatorskich można ochronić przed zniszczeniem albo przywrócić im pierwotny walor estetyczny.

Czytaj dalej

Projekt pn. „WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA KASZUBACH”

Adresowany jest do osób powyżej 30 roku życia,  pozostających bez pracy, mieszkańców powiatu wejherowskiego, puckiego lub kartuskiego i należących do co najmniej jednej z grup – czyli:

 • osób w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiet,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób o niskich kwalifikacjach (tj. maksymalnie średnie wykształcenie).

Uwaga: z wyłączeniem osób, które posiadały działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Oferta projektu :

 • dotacja inwestycyjna w kwocie 19 350 zł;
 • finansowe wsparcie pomostowe 1 850 zł (przez 6 miesięcy);
 • szkolenia;
 • doradztwo w zakresie tworzenia biznes planu;
 • pomostowe wsparcie doradczo – szkoleniowe.

Ponadto wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym

z możliwościami wsparcia finansowego ze środków unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem instrumentów zwrotnych.

W programie spotkań m.in.:

 • Możliwości uzyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – (Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa)
 • Jak napisać dobry biznesplan?
 • Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Powiatowych Urzędów Pracy
 • Instrumenty zwrotne jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą –  Inicjatywa JEREMIE, Program „Wsparcie w starcie”
 • Formalne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Spotkania odbędą się w punktach rekrutacji:

 • Starostwo Powiatowe w Wejherowie, tel. 58 572 95 83;
  ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo;
  Spotkanie informacyjne dnia 11.09.2017 r. o godz. 10.00
 • Spółdzielnia Socjalna Pasja w Kartuzach, tel. 791 431 655;
  ul. Mściwoja II 28A, 83-300 Kartuzy;
  Spotkanie informacyjne dnia 14.09.2017 r. o godz. 10.00
 • Starostwo Powiatowe w Pucku, tel. 58 673 41 94
  ul. E. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck;
  Spotkanie informacyjne dnia 15.09.2017 r. o godz. 10.00

Więcej informacji na stronie: http://www.powiat.wejherowo.pl/ w zakładce: -PROJEKT pn. „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” – Ruszają dotacje!

Projekt „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” realizowany jest w partnerstwie przez: Powiat Wejherowski, Powiat Pucki, Powiat Kartuski oraz Spółdzielnię Socjalną „Pasja”.

 

Plakat projektu „WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA KASZUBACH” 

Ulotka projektu „WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA KASZUBACH” 

Dożynki Gminne

Wójt Gminy Krokowa oraz Sołectwo Karwieńskie Błoto Pierwsze i Sławoszynko zapraszają w niedziele 3 września  2017r. na Dożynki Gminne do Karwieńskich Błot Pierwszych.

W programie wydarzenia: darmowe atrakcje dla dzieci, loteria fantowa, lokalne specjały, występy zespołów FUCUS, SKALARS, LOVERBOY,  a jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół POWER BOY

Sponsorem Głównym wydarzenia jest PGE EJ 1

www.pgeej1.pl

www.swiadomieoatomie.pl

 

Informacja

Wójt Gminy Krokowa

uprzejmie Państwa informuje, że dnia 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) Urząd Gminy w Krokowej będzie nieczynny.
Dodatkowym dniem pracy urzędu będzie dzień 26 sierpnia 2017 r. (sobota). W tym dniu wszystkie referaty urzędu będą czynne w godzinach 7.30 – 15.30.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa

Uczeń na 6+ | Nauczyciel na medal

Gmina Krokowa realizuje projekt „UCZEŃ NA 6+, NAUCZYCIEL NA MEDAL” dofinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie skuteczności działań na rzecz rozwijania i kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, w tym indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cel ten będzie osiągnięty dzięki realizacji szeregu działań wynikających z kompleksowej diagnozy potrzeb uczniów, nauczycieli i szkół.

W ramach projektu zaplanowano wsparcie dla uczniów w formie zajęć pozalekcyjnych
m.in. z zakresu edukacji technicznej i przyrodniczej, matematyki, informatyki, języków obcych, kreatywnego myślenia, programowania i grafiki komputerowej, korekcyjne, pedagogiczno- terapeutyczne, logopedyczne oraz zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego. Przewidziano także wyjazdy pozaszkolne,
m.in. do Centrum Nauki Experyment w Gdyni, Hevelianum w Gdańsku, Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego, obserwatorium astronomicznego w Toruniu, czy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Uzupełnieniem wsparcia dla uczniów jest doskonalenie nauczycieli w formie szkoleń m.in. z zakresu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, aktywnych metod nauczania czy pracy
z wykorzystaniem narzędzi TIK, jak również w formie studiów podyplomowych np. z terapii pedagogicznej, logopedii czy oligofrenopedagogiki.

Dla szkół przewidziano doposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny, oprogramowanie komputerowe, pomoce dydaktyczne i rehabilitacyjne, wspierające realizację programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych.

 

Beneficjent: Gmina Krokowa

Okres realizacji projektu: 01.09.2016-30.06.2018

Wartość projektu: 1.775.714,47 PLN

Wartość dofinansowanie: 1.686.928,75 PLN

 • Adres Urzędu Gminy

  Urząd Gminy w Krokowej
  ul. Żarnowiecka 29
  84-110 Krokowa
 • Czas Pracy Urzędu

  Poniedziałek 7:30 - 15:30
  Wtorek 7:30 - 15:30
  Środa 7:30 - 15:30
  Czwartek 7:30 - 17:00
  Piątek 7:30 - 14:00
 • Kontakt

  tel. (0-58) 675 41 00
  fax. (0-58) 675 41 01
  email: urzad@krokowa.pl